Kluvhult

Kluvhult

Om Kluvhult

På Kluvhult bedriver vi småskaligt skogsbruk och Natur och djurunderstödd Rehabilitering.
Vi erbjuder Naturunderstödd Rehabilitering, Friskvård och Hästunderstödd terapi.
För mera information kontakta Britt-Marie: 076 20 80 101

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconNUR Naturunderstödd Rehab
RSS iconHästunderstödd terapi
RSS iconTrädgården
RSS iconHästarna
RSS iconBritt-Marie
RSS iconDagbok
RSS iconProjekt

Author

RSS iconPoul Bjerre
RSS iconBritt-Marie Bjerre