Kluvhult

Kluvhult

Om Kluvhult

På Kluvhult bedriver vi småskaligt skogsbruk och Natur och djurunderstödd Rehabilitering.
Vi erbjuder Naturunderstödd Rehabilitering, Friskvård och Hästunderstödd terapi.
För mera information kontakta Britt-Marie: 076 20 80 101

Naturunderstödd Rehabilitering på landsbygden

NUR Naturunderstödd RehabPosted by Britt-Marie Bjerre 18 Sep, 2013 22:27

Kluvhult är en av elva utvalda gårdar som ingår i NUR projektet, Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden. Ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, Vårdmottagningar, SLU Alnarp, FK, AF och LRF. Projektet ingår i Region Skånes rehabiliteringsgaranti. För mer information gå in på www.skane.se/nur.

Resultat från tidigare gemensamma projekt mellan Region Skåne och SLU Alnarp visar att naturunderstödd rehabilitering kan vara ett bra komplement till traditionell sjukvård vid mild till måttlig depression samt utmattningssyndrom.  • Comments(1)//www.kluvhult.se/#post138