Kluvhult

Kluvhult

Om Kluvhult

På Kluvhult bedriver vi småskaligt skogsbruk och Natur och djurunderstödd Rehabilitering.
Vi erbjuder Naturunderstödd Rehabilitering, Friskvård och Hästunderstödd terapi.
För mera information kontakta Britt-Marie: 076 20 80 101

Evidensbaserad praktik

Hästunderstödd terapiPosted by Britt-Marie Bjerre 14 Sep, 2017 10:11

Hästunderstödd terapi, HUT, ingår i Socialstyrelsen metodguide för evidensbaserad praktik men är inte en egen terapiform utan används som tilläggsterapi, vid psykisk ohälsa, psykosocial behandling och psykoterapi. Hästunderstödd terapi kan göra en behandlingsinsats mer effektiv, genom ökat välbefinnande, bättre kroppskännedom, självförståelse och självförtroende.

När evidensbaserad praktik används väljs insatsen utifrån den bästa existerande kunskap, professionell kompetens och vad som passar individens önskemål och situation.


På bilden står Primadonna och Primrose (mor & dotter) och ansar varandra.

  • Comments(0)//www.kluvhult.se/#post176